2016

 • Jarné sústredenie Senec – Penzión BAT – 20.-22. 5. 2016
  Tirnavia uskutočnila jarné sústredenie, ktoré bolo zamerané na prípravu záverečného koncertu Trnavskej hudobnej jari „Omša a Requiem“.

 • Koncert - Záverečný koncert Trnavskej hudobnej jari – „Omša a Requiem“– Bazilika sv.
  Mikuláša, Trnava – 12. 6. 2016
  Tirnavia sa v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovenskou predstavila záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari „Omša a Requiem“, na ktorom uviedla v premiére Gloriu od Vladislava „Slnka“ Šarišského, ďalej sa predstavila dielom Jána Levoslava Bellu Requiem c mol a v závere zaznela Solemn Mass od Loiusa Vierna. Zbor sa predstavil za organového sprievodu Davida Di Fiore a Zuzany Zahradníkovej.

 • Koncert – „Rádio Devín na cestách“ – Galéria Jána Koniarka v Trnave – Synagóga – Centrum
  súčasného umenia – 18. 9. 2016
  Tirnavia sa predstavila 30 minútovým programom na verejnej nahrávke koncertu v rámci projektu Rádia Devín „Rádio Devín na cestách“. Program bol zameraný predovšetkým na tvorbu slovenských autorov. Koncert bol moderovaným hudobno-literárnym pásmom, ktorý prezentoval hudobné a literárne žánre dominujúce vo vysielaní Rádia Devín. Ambíciou Rádia Devín bolo prezentovať umelcov, telesá a zoskupenia z daného regiónu.

 • Jesenné sústredenie Senec – Penzión BAT – 14.-16. 10. 2016
  Tirnavia uskutočnila jesenné sústredenie, ktoré bolo zamerané na prípravu koncertu v rámci študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016 v spolupráci s VŠMU.

 • Koncert – 17. ročník Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2016 – Koncertná sieň
  Dvorana - 24. 10. 2016
  Tirnavia vystúpila na otváracom koncerte 17. ročníka Študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS, na ktorom uviedla v premiére diela súčasných mladých slovenských skladateľov (Škutová, Novosedlíková, Pristáš, Sloboda, Hvozdík, Javorka, Šarišský, Bernáth).

 • Koncert – Pocta Zdenkovi Mikulovi pri príležitosti 100. výročia narodenia Zdenka Mikulu –
  Aula profesora Adamku MtF STU Trnava – 20. 11. 2016
  Trnavské mestské zbory, vrátane Tirnavie, sa predstavili 15 minútovým programom venovaným tvorbe Zdenka Mikulu pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Tirnavia naštudovala tri nové skladby Zdenka Mikulu, ktorými doplnila svoj repertoár – Akože nežiť, Ej, keď ja len pôjdem, Go down, Moses.

 • Vystúpenie „Andelské vianočné trhy“ – City Arena Trnava – 3.12.2016
  V rámci otvorenia „Andelských vianočných trhov“ Tirnavia vystúpila s 30 minútovým programom pred nákupným centrom City arena Trnava, na ktorom odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vianočný koncert Moravské Lieskové – Lieskovské vianočné trhy – 17. 12. 2016
  Tirnavia sa predstavila hodinovým vianočným programom na Lieskovských vianočných trhoch v Moravskom Lieskovom. Na koncerte odzneli vianočné piesne a koledy, tak slovenské ako aj zahraničné.

 • Vystúpenie – Vianočné trhy Trnava – 21. 12. 2016
  Tirnavia sa tento rok predstavila 45 minútových programom aj na Trojičnom námestí v Trnave v rámci Vianočných trhov, v rámci ktorého odzneli vianočné piesne a koledy, slovenské aj zahraničné.

 • Vianočný koncert v Trnave – Bazilika sv. Mikuláša, Trnava - 22. 12. 2016
  Vianočný koncert sa aj tento rok konal v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Tirnavia v rámci vianočného koncertu spolupracovala s organistom Stanislavom Šurinom, s ktorým v premiére uviedla Malú vianočnú kantátu od Ľuboša Bernátha. Stanislav Šurin sa tiež predstavil sólovými skladbami, a tiež v doprovode so sopránistkou Alenou Korekáčovou. Zbor uviedol aj viaceré slovenské a zahraničné vianočné piesne a koledy.