Michal Stahl

Od svojich 6 rokov pôsobil 12 rokov v Bratislavskom chlapčenskom zbore, absolvoval ZUŠ
v Bratislave, kde okrem iných predmetov študoval odbor skladba a dirigovanie zboru.
 V rámci praxe ako 15 ročný dirigoval Dievčenský zbor Canens. Po ukončení štúdia
na gymnáziu pokračoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave v odbore skladba
pod vedením Ľuboša Bernátha, školu ukončil maturitným výstupom, premiérou svojho prvého klavírneho koncertu.
 Jeho tvorba zaznela na festivaloch Orfeus, Asynchrónie, Nová slovenská hudba
v Slovenskom rozhlase, taktiež na výročí stého narodenia významného slovenského básnika Júliusa Lenka, v Nórsku, atď. Niekoľko jeho kusov bolo použitých v študentských
a dokumentárnych filmoch.
 Počas štúdia pôsobil v zbore Technik, neskôr v komornom zbore Konzervatória a dodnes
v Bratislava Vocal Consort pod vedením Ivety Weis-Viskupovej. Je zbormajstrom zboru Tirnavia
v Trnave s ktorým sa predstavil nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v Taliansku a v Izraeli.
Externe pôsobí v divadle Nová Scéna v Bratislave.
 V roku 2018 bol jedným z hlavných organizátorov festivalu Orfeus, ktorý bol venovaný osobnostiam Leonarda Bernsteina a Georgea Gershwina. V roku 2019 zavŕšil štátnou skúškou štúdium na Vysokej škole múzických umení v odbore skladba pod vedením Ľuboša Bernátha.
Od augusta 2019 pôsobí v Národnom osvetovom centre na pozícii odborného pracovníka pre hudbu a spev (metodik pre Slovensko v oblasti hudby a spevu pre neprofesionálne umenie).
 Podieľal sa na autorskej tvorbe pre Ansambel SO36 Erika Rothensteina, ktorá vyšla na albume Black Swan (Čierna labuť) v novembri 2020. V tomto roku vyšlo takisto CD Ine Kafe – 25 rokov „Symphonic“ – Live
in Bratislava, kde zaranžoval skladby pre spevácky zbor, zároveň bol zbormajstrom tohto projektu a so zborom absolvoval pri tejto príležitosti aj turné v Bratislave a v Prahe.
 V roku 2021 vyšiel na profilovom CD klavírneho dua Devanas Duo: Slovak piano music for four hands jeho sonátový cyklus pre štvorručný klavír Quattuor Manus. V roku 2022 vydalo NOC zbierku piesní pre detské spevácke zbory prof. Bela Felixa: Voláme vás!, ktorej bol editorom.
 V septembri 2022 nastúpil na interné doktorandské štúdium na katedre teórie hudby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 
 V októbri 2022 dirigoval svetovú premiéru Mikuláša Schneidera-Trnavského: Kopánka Requiem pre mužský zbor acapella. Je členom odbornej komisie FPU pre neprofesionálne umenie.