PaedDr. Gabriel Kalapoš

1988-2003

Počas gymnaziálnych štúdií začal spievať v  zborovom telese CANTICA NOVA, čo výrazne ovplyvnilo jeho ďalšie životné smerovanie. Vyštudoval odbor ruský jazyk - hudobná výchova - estetická výchova na Pedagogickej fakulte UK v Trnave a s nadobudnutými vedomosťami začal v r. 1983 pôsobiť ako učiteľ na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.

  Conductor (78kb)

Zároveň prevzal dirigentské kreslo mládežníckeho zboru CANTICA NOVA. Základnú vojenskú službu absolvoval v Armádnom umeleckom súbore Víta Nejedlého v Prahe ako člen zboru a asistent dirigenta. V r. 1987 sa stal členom Slovenskej hudobnej spoločnosti a rok nato z iniciatívy spevu-chtivých spevákov z Canticy novy založil miešaný spevácky zbor TIRNAVIA. V r. 1989 získal Cenu za najlepší dirigentský výkon na medzinárodnom festivale V. F. Bystrého v Banskej Bystrici. Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom Medzinárodného festivalu speváckych zborov "Trnavské zborové dni". Je takisto členom poradného zboru dirigentov pri Národnom osvetovom stredisku v Bratislave, predsedom a šéfdirigentom občianskeho združenia "Trnavské mestské zbory" a predsedom sekcie dospelých speváckych zborov v Asociácii speváckych zborov Slovenska. V súčasnosti vykonáva funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Trnave.