Andrej Rapant

2003-2011

     Andrej Rapant absolvoval štúdium hry na gitaru na ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského v Trnave. Na gymnáziu spieval v trnavskom mládežníckom speváckom zbore Cantica nova. Po skončení štúdia na gymnáziu pokračoval v Miešanom speváckom zbore Tirnavia. V roku 2001 ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
    
     V roku 2003 sa stal dirigentom Miešaného speváckeho zboru TIRNAVIA v Trnave. Absolvoval workshopy
s vokálnou skupinou King´s Singers a Bobby McFerrinom. Často sa interpretačne podieľa na realizácii koncertov tzv. „starej hudby“.
     Ako spevák aj sólista spolupracoval na rôznych projektoch s hudobníkmi ako Steven Stubbs, James Levine, Simon Standage, Branislav Kostka, Jan Rozehnal, Anton Popovič a komornými orchestrami Musica Aeterna, Solamente naturali a i.

     Príležitostne sa venuje aj aranžovaniu skladieb a capella.

      Andrej Rapant (89kb)