sprievodné slovo
Pokojná atmosféra Vianoc blahodarne vplýva na človeka už mnoho rokov, preto sa Tirnavia rozhodla pokúsiť dotvoriť tento účinok svojim vianočným koncertom. Vrámci neho zazneli aj novonacvičené koledy a odštartovala sa nová tradícia. Doba však vyžadovala určité kompromisy, a tak sa miestom konania namiesto kostola či chrámu stala estrádna sála DK ROH a texty kolied boli mierne, väčšinou však neúspešne (zvyk je železná košeľa), upravené. Bol to prvý samostatný celovečerný program.

faktografia
Program: Orlando di Lasso Giacomo Gastoldi J.S.Bach V.F. Bystrý staré vianočné koledy
Dátum konania: 21.12. 1988

komentáre
Spomínam, aký problém bol upraviť libreto známych kolied. Viedlo to k mnohým komickým spojeniam a "dobovým synonymám". Tak napr. z Ježiška sa stal synáčik a zo svätého náš. Tento fenomén sa pokúsila básnicky vyjadriť členka zboru Zuzana Szekélyová-Hrubešová: "A tak ten náš repertoár má aj novú posilu. Koledy. Moc upravené, z morálneho profilu...". Mimochodom koncert sme uskutočnili pod pseudonymom - anjelský chór TIRNAVIA, diriguje archanjel Gabriel.