faktografia
Program: 1.Otvorenie 2.Schválenie organizačného poriadku zboru 3.Plán práce na rok 1988 4.Voľba výboru 5.Diskusia 6.Záver

komentáre
Potom ako sme zistili, že by nám to spolu mohlo v zborovom speve klapať, rozhodli sme sa naše snaženie sformalizovať. Zvolali sme zakladajúcu schôdzu miešaného speváckeho zboru TIRNAVIA. Uskutočnila sa v 22. marca 1988 v reštaurácii Merkúr v Trnave. Ohlasy na schôdzu boli pozitívne: "Posedeli sme, porozprávali, večera bola zadarmo a ešte sme po nej dostali aj dvanástku Zlatého Bažanta."