Galakoncert Večer s Tirnaviou 2018
spojený s oslavami 30. výročia založenia zboru
3.11.2018, Trnava
foto Jakub Benko

Večer s Tirnaviou 2018 (185kb) Večer s Tirnaviou 2018 (228kb) Večer s Tirnaviou 2018 (309kb) Večer s Tirnaviou 2018 (150kb) Večer s Tirnaviou 2018 (112kb) Večer s Tirnaviou 2018 (144kb) Večer s Tirnaviou 2018 (199kb) Večer s Tirnaviou 2018 (217kb) Večer s Tirnaviou 2018 (190kb) Večer s Tirnaviou 2018 (186kb) Večer s Tirnaviou 2018 (336kb) Večer s Tirnaviou 2018 (253kb) Večer s Tirnaviou 2018 (237kb) Večer s Tirnaviou 2018 (193kb) Večer s Tirnaviou 2018 (172kb) Večer s Tirnaviou 2018 (132kb) Večer s Tirnaviou 2018 (142kb) Večer s Tirnaviou 2018 (248kb) Večer s Tirnaviou 2018 (218kb) Večer s Tirnaviou 2018 (218kb) Večer s Tirnaviou 2018 (219kb) Večer s Tirnaviou 2018 (260kb) Večer s Tirnaviou 2018 (161kb) Večer s Tirnaviou 2018 (212kb)