sprievodné slovo
Poľské Zabrze sme navštívili ešte raz - 3. októbra 1997. Tentokrát sme reprezentovali Trnavu na dňoch slovenskej kultúry. Predstavili sme sa večerným koncertom, ktorého poslucháčmi boli predovšetkým predstavitelia mesta Trnava a Zabrze.

faktografia
Dni slovenskej kultúry v Zabrze, 3. 11. 1997 Premiéra skladby Concerto Rustico.

komentáre
Po vyčerpávajúcej ceste, ktorá sa nečakane o niekoľko hodín predĺžila, sme boli nútení nastúpiť rovno do koncertnej sály. Samozrejme, tých pár minút na prezlečenie sa do našich žltočiernych úborov sme si ešte stihli nájsť, ale vo chvíli, keď sme vystupovali na pódium, sme obavy o výkon mali asi všetci. Po prvých taktoch z nás však únava aspoň na čas koncertu vyprchala a aj mysľami sme cítili (a na tvárach poslucháčov aj videli), že sme prekonali sami seba. A tak sme sa po koncerte v spontánnej nálade tešili ako malé deti a labužnícky sme vychutnávali večeru v elegantnom hoteli - samozrejme na pozvanie hostiteľa.