sprievodné slovo
V rozvíjaní česko resp. moravsko slovenských vzťahov pokračoval zbor so zmiešaným speváckym zborom z Vyškova. Všetko sa odohralo v rámci recipročnej akcie, pričom moraváci k nám prišli na oplátku v novembri 1996.

faktografia
Vyškov u Brna, Morava, Čechy 17-19.5.'96

komentáre
Okrem výborného vína a dobrej zábavy na spoločenskom posedení so zborom si spomínam aj na prvú cenzúru zo strany cirkevného hodnostára. Stalo sa tak, keď sme mali koncertovať v blízkom mestečku pri Vyškove. Miestny farár si vyžiadal náš program koncertu a "vyčiarkol" niektoré, podotýkam sakrálne, tituly. Keď sme opatrne sondovali, čo je vo veci, zistili sme, že tieto sú buď ospievané alebo úprava autora nie je príliš vydarená. Nuž tento duchovný pastier určite zodpovedne bdel nad správnym kultúrnym vyžitím svojich ovečiek. A nám tých pár "škrtov" v takmer hodinovom koncerte nespravilo žiadne diery. Ešte dlho sme sa nad tým v zbore zabávali najmä v súvislosti s tým, že s podobnou formou cenzúry - vynútenými úpravami textov slovenských kolied, sme sa stretli v čase totality, len ju vyžadovala tá "druhá" strana.