sprievodné slovo
Opäť sa uskutočnil hudobný festival Trnavské zborové dni, na ktorom sa zúčastnil aj náš zbor Tirnavia. Predstavili sme sa na troch koncertoch - v divadle so svetským repertoárom, v kostole so sakrálnou hudbou, no a jedinečnú atmosféru mal aj tradičný koncert Zbory zborom.

komentáre
Spoločná zábava všetkých zúčastnených zborov sa uskutočnila v Trnavskom divadle. Nálada bola vynikajúca, čo zrejme uznal aj DJ, ktorý po krátkom váhaní na prosby Tirnavistov ešte pridal zopár hitov.