sprievodné slovo
Keď náš Gabo prišiel na myšlienku zorganizovať spoločné popoludnie a večer Canticy a Tirnavie, určite netušil ako veľmi dobrý nápad to bol. Tak sa stalo, že každoročne sa na konci našej speváckej sezóny stretnú naše dva zbory na kúpalisku Cífer-Pác.

komentáre
Okrem povinného absolvovania futbalového stretnutia Cantica - Tirnavia a volejbalového, kde si zase porovnajú svoje športové zdatnosti nežnejšie polovičky oboch zborov, bolo možné zažiť plný bazén spevákov, obsadené tenisové kurty či ping-pong stoly, no a po večernom kotlíkovom guláši aj divoký tanečný parket.