sprievodné slovo
Nové CD sa zrodilo v období, keď sa v Trnave prelínali 3 významné jubileá - 760.výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, 10 rokov Tirnavie a blížiaci sa 30. rok činnosti Canticy. CD obsahuje výber z repertoáru oboch zborov.

faktografia
Krst prvého spoločného CD zborov CANTICA NOVA a TIRNAVIA 18.4.1998 v zrkadlovej sále Trnavského divadla.

komentáre
A viete, kto nám bol krstný? Nie. Pomôžem Vám - Kamarád do deště. Ešte nič? Jáj, viem. No? Dáždnik? Ale... Tak žeby pršiplášť? Ale no ták... Žeby biely?
Our 1st CD god-father Lukas Vaculik (59kb)

Krstnými otcami sa stali primátor Trnavy Ing. Štefan Bošnák, personálny riaditeľ Volkswagenu Ing. Jaroslav Holeček a miláčik žien každého veku Lukáš Vaculík. Odznelo niekoľko príhovorov a srdečných blahoželaní novorodencovi i rodičom. Konečne vybuchlo šampanské a v sále sa ozvalo mohutné volanie na slávu. Začalo sa všeobecné veselie a v Zrkadlovej sále Trnavského divadla vládla vynikajúca atmosféra do neskorých ranných hodín.

1st CD in newspaper (213kb)  1st CD in newspaper (237kb)