sprievodné slovo
15.7.1997 náš zbor vyrazil na dlhú cestu do španielskeho Cantonigros, kde sa mal zúčastniť jedného z významných európskych festivalov zborovej hudby. Na festivale sa zúčastnilo 53 speváckych zborov a tanečných skupín z 31 krajín sveta. Náš zbor súťažil v 2 kategóriách. V kategórii miešaných speváckych zborov, ktorej sa zúčastnilo 21 zborov, obsadil 5. miesto. V druhej sme si z 27 zborov vyspievali 9. miesto. Okrem súťažných koncertov sme absolvovali aj večerné vystúpenie na festivalovom nesúťažnom koncerte a na záver pobytu sme sa koncertom podakovali našim španielskym rodinám u ktorých sme boli ubytovaní a ktorí sa o nás priateľsky a zodpovedne starali.

faktografia
5. medzinárodného hudobný festival Cantonigros 5. miesto v kategórii miešaných speváckych zborov 9. miesto v kategórii ľudových piesní
Our yellow - black costumes (47kb)  Lovely dreamers (38kb)

komentáre
Zájazd do Španielska pre nás nebol len speváckou a profesionálnou skúsenosťou, príležitosťou na zmeranie si svojich síl a kvalít, inšpiráciou a motiváciou k ďalším výkonom, ale aj jedinečnou príležitosťou na prežitie krásnych chvíľ v priateľskej atmosfére na nezvyčajných miestach. Nedá sa zabudnúť na francúzske pobrežie s azúrovým morom, svetoznáme festivalové Cannes, či na olympijskú Barcelonu alebo na prekrásne vodopády v katalánskych horách. Spájala nás radosť a občas únava, nadšenie a niekedy mrzutosť, ale boli sme spolu, chceli sme spolu niečo dokázať a máme spoločné krásne spomienky. V Cantonigros sme sa prvýkrát predstavili v nových čierno-žltých úboroch. Dokonca sme boli ocenení ako zbor s najkrajšími dievčatami a o chalanoch ani nehovorím.

Our choir is a mixed choir... (44kb)  Spain (152kb)