25th anniversary of the choir
2013, Trnava

25. výročie zboru (202kb) 25. výročie zboru (176kb) 25. výročie zboru (181kb) 25. výročie zboru (88kb) 25. výročie zboru (184kb) 25. výročie zboru (187kb) 25. výročie zboru (145kb) 25. výročie zboru (172kb) 25. výročie zboru (106kb) 25. výročie zboru (140kb) 25. výročie zboru (129kb) 25. výročie zboru (186kb) 25. výročie zboru (163kb) 25. výročie zboru (153kb) 25. výročie zboru (180kb) 25. výročie zboru (155kb) 25. výročie zboru (181kb) 25. výročie zboru (198kb) 25. výročie zboru (149kb) 25. výročie zboru (152kb) 25. výročie zboru (162kb) 25. výročie zboru (174kb) 25. výročie zboru (183kb) 25. výročie zboru (173kb) 25. výročie zboru (175kb) 25. výročie zboru (185kb) 25. výročie zboru (100kb) 25. výročie zboru (148kb) 25. výročie zboru (160kb) 25. výročie zboru (171kb) 25. výročie zboru (150kb) 25. výročie zboru (142kb)