Koncert na počesť 100. výročia narodenia Zdenka Mikulu, 2016

Koncert na počesť 100. výročia narodenia Zdenka Mikulu, 2016