Profil zboru

Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA vznikol v roku 1988, jeho zakladateľom je PaedDr. Gabriel Kalapoš. V rokoch 2003 až 2011 zbor viedol Ing. Andrej Rapant, v rokoch 2012 až 2013 Zuzana Holičková a súčasným dirigentom je Michal Stahl

Tirnavia svojím vznikom a existenciou potvrdzuje bohatú tradíciu zborového spevu v meste Trnava. Členmi zboru sú najmä mladí ľudia rôznych profesií, ale aj študenti vysokých škôl a univerzít - speváci s bohatými zborovými skúsenosťami. Repertoár zboru obsahuje diela z obdobia baroka, renesancie, romantizmu, hudbu 20. storočia, ľudové piesne, úpravy rôznych známych piesní, černošské spirituály, vianočné koledy a iné. 

Počas doterajšej existencie Tirnavia realizovala štyri CD, spolupracovala s viacerými poprednými slovenskými a zahraničnými dirigentmi (L. Svárovský, O. Rózsa, A. Popovič, B. Kostka, M. Lejava, R. Štúr, P. Tužinský) a orchestrami (Komorný orchester Opery SND, Slovenský filharmonický orchester, Žilinský komorný orchester, Trnavský komorný orchester, a i.). Zbor sa zúčastňuje domácich a zahraničných súťaží speváckych zborov (Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Wales a i). 

Zbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych koncertov doma aj v zahraničí, kde uvádza sakrálne i svetské vokálno-inštrumentálne diela domácich, ako aj svetových skladateľov. 

V roku 2012 zbor uviedol dielo Franza Liszta – Via Crucis v rámci Trnavskej hudobnej jari, v Trenčianskych Tepliciach
a Bratislave sa predstavil s omšou Stanislava Šurina – Missa Tirnaviensis v spolupráci so Slovenskou filharmóniou.
Zbor tiež vystúpil na odovzdávaní cien Nadácie Tatrabanky v spolupráci s Braňom Kostkom. 

V roku 2013 uviedol v Bratislave, v Dóme Sv. Martina dve diela Pavla Kršku, Te Deum ako absolventský koncert dirigentky Zuzany Holičkovej a v rámci osláv 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, vo svetovej premiére Oratórium Cyril a Metod. V roku 2015 zbor realizoval dva koncerty s výberom tzv. Starej hudby, s akcentom
na osemhlasnú omšu španielskeho autora vrcholiacej renesencie Thomasa Luisa de Victoriu „Missa Alma Redemptoris“ (Trnava, Bratislava). 

V roku 2016 sa zbor predstavil záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari spolu s Davidom di Fiore a Zuzanou Záhradníkovou, verejnou nahrávkou relácie „Rádio Devín na cestách“ pre Rádio Devín, v októbri otváracím koncertom festivalu Orfeus na VŠMU v Bratislave, kde odpremiéroval diela mladých slovenských skladateľov a v novembri vystúpil na koncerte venovanom pamiatke skladateľa Zdenka Mikulu.

V roku 2017 zbor realizoval spolu s Trnavským komorným orchestrom a sólistami otvárací koncert Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra-Trnavského, kde sa pod taktovkou dirigenta M. Lejavu predstavil v dielach M. Schneidra-Trnavského.